Sunday, 22/09/2019 - 05:08|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
 • Lê Thị Việt Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học sư phạm tiểu học
  • Điện thoại:
   0918880975
  • Email:
   viethathtqt@gmail.com