Wednesday, 29/01/2020 - 21:55|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
 • Hồ Sỹ Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin học
  • Điện thoại:
   0366927333
  • Email:
   hosyquoc@quangtri.gov.vn
 • Phan Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0942070234
  • Email:
   thanhloan201114@gmail.com
 • Trần Văn Hữu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0944170368
  • Email:
   tranvanhuult@gmail.com